Kształcenie specjalneOd września 2012 roku otworzyliśmy drzwi naszego przedszkola dla dzieci niepełnosprawnych. Zgłaszają się do nas rodzice, którzy chcieliby dla swojego dziecka miejsca w przyjaznym środowisku, gdzie ich dziecko może się zintegrować z rówieśnikami pomimo swojej choroby. W naszych niedużych grupach bardzo dobrze odnajdują się dzieci niedosłyszące, niesłyszące, słabowidzące, upośledzone w stopniu lekkim oraz innymi dysfunkcjami. W grupie do 15 osób może być zapisanych do 5 uczniów niepełnosprawnych. W grupie jest dwóch wychowawców: nauczyciel wychowania przedszkolnego, oraz nauczyciel wspomagający, którzy współpracują, aby zapewnić grupie jak najlepsze warunki pracy i pobytu w przedszkolu (zobacz naszą kadrę).Każde dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, poza zajęciami dydaktycznymi w swojej grupie rówieśniczej, uczestniczy w zajęciach rewalidacyjnych opartych o wytyczne poradni psychologiczno-pedagogicznej i w zajęciach logopedycznych.

Ponadto dzieci posiadające orzeczenie o wczesnym wspomaganiu rozwoju uczestniczą w zajęciach ruchowych z fizjoterapeutką.
Wszystkie nasze dzieci traktujemy równo i nie dajemy im taryfy ulgowej. Chcemy żeby przez to czuły się częścią naszej małej społeczności i nie czuły się inne od kolegów i koleżanek.

Cieszymy się, że możemy pomóc Wam i Waszym dzieciom w pokonywaniu małych i dużych barier.