Język angielski


Stawiamy duży nacisk na naukę języka angielskiego. Każda grupa ma zajęcia dwa razy w tygodniu z nauczycielem języka angielskiego, a w pozostałe dni wychowawcy utrwalają treści z lekcji podczas codziennych zajęć. W wieku dziecięcym umysł jest bardzo chłonny i doskonale przyswaja języki obce. Jesteśmy przekonani o pozytywnych efektach nauki języka angielskiego. Najlepszym dowodem na to są rodzice, którzy zaskoczeni, informują nas o tym, że dziecko w domu zaczyna nagle mówić lub śpiewać coś po angielsku. Nie przeszkadza wcale fakt, że u dwu-, trzy-latków mowa dopiero się kształtuje. Już dwulatki przyswajają brzmienie, rytm języka obcego, powoli zanurzają się w język angielski.

Raz w roku na wiosnę organizujemy konkurs języka angielskiego. Wyniki zawsze nas zaskakują, bo dzieci sporo rozumieją już po kilku miesiącach nauki.

Lekcje języka angielskiego prowadzi mgr Paulina Siemak.