Kto prowadzi terapię? mgr Adela Kusz-Przeradowska


Cennik dotyczy dzieci, które nie posiadają orzeczenia

DIAGNOZA PROCESÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ dzieci do 4 r.ż.

(wywiad z rodzicami ok 0,5h oraz ok 2 spotkań z dzieckiem)

230 ZŁ
DIAGNOZA PROCESÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ dzieci powyżej 4 r.ż.

(wywiad z rodzicami ok 0,5h oraz 3-4 spotkań z dzieckiem)

320 ZŁ
TERAPIA METODĄ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
90 ZŁ/60 MIN.
DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA
90 ZŁ/30 MIN.
TERAPIA LOGOPEDYCZNA
50 ZŁ/30 MIN.
WSTĘPNE BADANIE PEDAGOGICZNE w celu rozpoznania zaburzeń dziecka
90 zł /50 MIN
TERAPIA PSYCHOLOGICZNA
50 ZŁ/30 MIN.
NAUKA CZYTANIA METODĄ KRAKOWSKĄ
50 ZŁ/30 MIN.
TERAPIA RĘKI
50 zł/30 MIN.